Storitve

Izkopi

Podjetje Resal d.o.o. v skladu z vašimi željami poskrbi za:
- izkope v vseh kategorijah zemljin
- gradbena dela (gradnja objektov, gradnja kamnitih in betonskih opornih zidov)
- melioracija kmetijskih površin (agromelioracije)
- urejanje voda
- izvedba komunalne infrastrukture
- zunanje ureditve objektov (priprava terena, vse vrste tlakovanja, zatravitve)
- košnja in mulčenje
- zunanjo ureditev (dvorišč, parkov, dovoznih poti)

Izziv nam predstavljajo celoviti projekti izkopov, komunalne ureditve ter zunanje ureditve objektov, kar zagotovimo skupaj z našimi podizvajalci.

20151215_115620

Prevozi (transport)

Poleg gradbenih storitev opravljamo tudi prevoze različnega razsutega tovora znotraj Republike Slovenije, pri čemer spoštujemo dogovorjene roke, smo zanesljivi in fleksibilni.

Podjetje Resal vam za vaše potrebe omogoča tudi najem strojev in kamionov.

Prepustite nam, da poskrbimo za zanesljivi prevoz tovora iz ali na gradbišče.
Uredimo vse potrebno!

20150702_130537

Rušitvena dela in ureanje zemljišč

Rušenje izvajamo skladno z vsemi dovoljenji, načrti in ukrepi. Podjetje Resal opravlja vse storitve povezane z ureditvijo kmetijskih zemljišč, zunanjo ureditvijo objektov (tlakovanje, zatravitve, urejanje dovoznih poti, dvorišč). Poskrbimo tudi za košnjo in mulčenje.

Kontaktirajte nas še danes in prejeli boste podrobno ponudbo, ki bo ustrezala vašim potrebam.

Imamo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, po postopkih in metodah predelave: R5.

20150810_145807

Zimska služba

Zimska služba izvaja dejavnosti in opravila, potrebna za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa v zimskih razmerah. V podjetju Resal d.o.o. našim naročnikom zagotavljamo vse storitve povezane z zimsko službo: posip in pluženje cest, ročno in strojno čiščenje pločnikov, stopnišč, avtobusnih postajališč in izvajanje odvoza snega.

Poskrbimo tudi za vsa pripravljalna dela (označbe, deponija posipnih materialov, postavitev zabojnikov).
Za pripravo konkurenčne ponudbe nam pošljite sporočilo ali pa nas pokličite.

20140217_155317

Trgovina v tranzitu

V povezavi z osnovno dejavnostjo podjetja – gradbeništvo in prevozništvo - se podjetje ukvarja tudi s prodajo gradbenega materiala, predvsem:

- vseh vrst peskov
- zemljin
- kamenje za obloge
Za pripravo ponudbe nam pošljite sporočilo ali pa nas pokličite. Material tudi dostavimo!

20160304_075459

Gradbena dela

Prepustite nam vaš gradbeni projekt. Poskrbimo za vse potrebne korake in vam zagotovimo odlično opravljeno gradbeno delo. S pomočjo priznanih podizvajalcev lahko uredimo vsako rešitev, neglede na zahtevnost gradnje.

Pokličite nas za ponudbo ali pa nam pošljite povpraševanje.

20170329_162934