O podjetju

Predstavitev
Podjetje RESAL d.o.o. je bilo ustanovljeno v začetku leta 2008. RESAL d.o.o. je sicer mlado družinsko podjetje, vendar pa združuje več kot 20 let znanja in izkušenj v cestnem tovornem prometu in gradbeništvu. Danes je v podjetju zaposlenih 20 ljudi. Pri izvajanju storitev širšega obsega pa sodelujemo tudi s podizvajalci in poslovnimi partnerji. Naše stranke so velika podjetja, Javni zavodi kot tudi samostojni podjetniki in fizične osebe. Podjetje se poleg osnovne dejavnosti – gradbeništva in prevozništva ukvarja tudi s trgovino in prodajo različnih vrst peska, zemljin in kamenja za obloge.

20170330_105758

Zastavljeni cilji
Cilj podjetja Resal d.o.o. je v prvi vrsti zadovoljstvo naših naročnikov, kar dosegamo s kvalitetno opravljenimi storitvami, ki jih nudimo po konkurenčnih cenah. Pri opravljanju naših storitev vedno poskrbimo, da so izvedene strokovno in v dogovorjenih časovnih okvirih. Zadnja leta se dejavnost podjetja vztrajno širi še na druga področja s prevzemanjem celovitih projektov, sodelovanjem na javnih razpisih in v zimskem času z zagotavljanjem vseh potrebnih storitev zimske službe.

Vizija podjetja
Znanje, izkušnje, sodobna oprema, natančnost in prilagodljivost so pojmi s katerimi najbolje opišemo delo v podjetju RESAL d.o.o. Z nenehnih izpopolnjevanjem storitev in širjenjem dejavnosti ter skrbjo za varovanje okolja želimo še naprej predstavljati odlično izbiro pri iskanju ponudnika gradbenih storitev.